• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Bezpečne na cestách

      Areál našej školy sa už od júna t.r. pravidelne zapĺňa deťmi na kolobežkách a odrážadlách. Škola vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia získala z grantového projektu Projekty zamestnancov 1 tisíc eur na dopravnú výchovu.

      Za získané finančné prostriedky sme nakúpili dopravné značky, odrážadlá i kolobežky, na ktorých sa žiaci základnej školy i deti materskej školy učia, ako sa správať na dopravných komunikáciách. Spoločne si v jazde zručnosti overujú svoje schopnosti v jazde na malých „dopravných prostriedkoch“ a na vyučovaní, formou pracovných listov, súťaží a hier spoznávajú dopravné značky, učia sa dopravné situácie.Už zostáva len prekryť stojany na bicykle, aby na ne cez daždivé počasie nepršalo, lebo v Stankovanoch deti pravidelne chodia do školy na bicykloch.

     • Dôležité informácie

      Zákonný zástupca

      po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti) o tom, že žiak neprejavuje príznaky a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Pri prerušení viac ako 5 pracovných dni (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • ZBER PAPIERA

      Od 5. 10. do 9.10. 2020 bude prebiehať zber papiera. Prispejme spoločne k ochrane životného prostredia a našej zelene. Kto nazbiera najviac, získa sladkú odmenu a diplom z projektu ZELENÁ ŠKOLA. V tomto týždni bude prebiehať aj výstavka ovocia a zeleniny. Pochváľte sa svojou úrodou. Za spoluprácu ďakujeme.

     • SEPTEMBER V NAŠEJ ŠKOLE

      bPrvý mesiac v škole ubehol ako voda. Žiaci si museli zvyknúť na školské povinnosti a maličkí škôlkári na nový režim. Okrem poctivého vzdelávania sme stihli množstvo aktivít. Zapojili sme sa do projektu DO ŠKOLY NA BICYKLI, ktorý sme mohli realizovať aj vďaka NADÁCII Volkswagen Slovakia. Získaním 1000€ sme mohli zakúpiť dopravné značky, kolobežky a odrážadlá. Pokračujeme v projekte ZELENÁ ŠKOLA, v rámci EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV žiaci tvorili projekty, ktoré prezentovali pred spolužiakmi a na pracovnom vyučovaní s pomocou svojich rodičov vyrobili robotov z odpadového materiálu. September bol bohatý na aktivity aj pre deti MŠ. Všetky aktivity si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

     • Oznam pre rodičov

      Úhradu školného za MŠ a ŠKD posielajte na účet:

      SK88 5600 0000 0083 5460 2005.

      Variabilný symbol: mesiac+rok, napr. 092020

      Do poznámky uveďte: meno dieťaťa, resp. žiaka a za čo sa platí, napr. Janka Malá, - MŠ.

      Úhradu za stravu posielajte na účet:

      SK09 5600 0000 0083 5460 1002

      Variabilný symbol: pridelí vedúca ŠJ

     • OZNAM MŠ

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie rodičov detí materskej školy, ktoré sa uskutoční dňa 10.09.2020 (ŠTVRTOK) o 15:00 hod.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 26. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Zelená škola 2.
   • Divadielko o salaši
   • September v MŠ
   • Pracovné vyučovanie - roboti
   • Európsky deň jazykov
   • Do školy na bicykli
   • Zelená škola
   • Začiatok šk. roka
   • Vysvedčenie
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Stankovany
   • stankovanyskola@gmail.com,.....školská jedáleň - sjstankovany@gmail.com
   • ZŠ s MŠ 0917 582 142 Školská jedáleň 0907 475 340, 044/4376290
   • Stankovany 330 034 92
   • 42218985
   • 2023390622
 • Fotogaléria

  • Zelená škola 2.
  • Divadielko o salaši
  • September v MŠ
  • Pracovné vyučovanie - roboti
  • Európsky deň jazykov
  • Do školy na bicykli
  • Zelená škola
  • Začiatok šk. roka
  • Vysvedčenie
  • Exkurzia Havránok
  • Dopravná výchova
  • Zážitkové vzdelávanie