Voľné pracovné miesta

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Stankovany
  Stankovany 330
  034 92
 • 044/4376290

Navigácia

Štvrtok 22. 2. 2018

Štatistika

Počet návštev: 299902
 • Informácie k zápisu prvákov

  Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v našej škole 10. apríla (utorok) 2018 od 14:00 – 16:00 hod.

  Zákonný zástupca predloží pri zápise na povinnú školskú dochádzku v zmysle školského zákona osobné údaje dieťaťa a jeho zákonného zástupcu:

  a) rodný list dieťaťa

  b) vyžaduje sa prítomnosť oboch rodičov /zákonných zástupcov/ na zápise

  c) písomný súhlas od oboch rodičov /zákonných zástupcov/, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, že rozhodnutie o prijatí môže škola poslať iba jednému z nich

 • Vážení rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ s MŠ Stankovany sa obracia na Vás so žiadosťou o poukázanie 2% z odvedených daní na účet občianskeho združenia Stankovanček. Aby sme mohli podporovať rozvoj a modernizáciu školy, potrebujeme k tomu finančné prostriedky. Preto každá podpora od Vás, vážení rodičia, i od Vašich známych, predstavuje pre Vášho syna či dcéru priamo či nepriamo zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Finančná suma, ktorá predstavuje 2% z Vašich daní môže vyústiť do väčšej sumy, ktorú možno využiť na nové učebné pomôcky a vzdelávacie aktivity žiakov našej školy. Viac informácií môžete získať na riaditeľstve ZŠ s MŠ – tel. 044/4376290.

 • ZŠ s MŠ v Stankovanoch prijme do zamestnania UČITEĽKU MŠ. Nástup 1.3. 2018.

  VOLNE_PRACOVNE_MIESTA.docx​​​​​​​

 • Dňa 13.2.2018 o 15:30 hod. sa v MŠ uskutoční rodičovské združenie. Rodičia predškolákov budú informovaní o zápise do ZŠ.

 • V piatok, 9.2. 2018, sa v našej ZŠ s MŠ uskutoční detský karneval. Prosíme rodičov, aby pripravili svojim deťom masky a môžu si doniesť aj malé občerstvenie.

 • Dňa 2. februára 2018 budú mať žiaci ZŠ polročné prázdniny. Nástup do školy je 5. februára 2018.

 • 16.1.2018 sa konal výchovný koncert p. Viktora Guľváša. Program bol plný pesničiek s jednoduchými, veselými a ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami. Deti sa zážitkovou formou učili napr. počítať a dokonca aj cudzie jazyky. Všetky pesničky sú súčasťou CD, ktoré môžete deťom objednať a zakúpiť v našej škole.

 • V čase od 23. decembra 2017 do 5.1. 2018 budú vianočné prázdniny. Vyučovanie začne 8.1.2018. Prevádzka MŠ i ŠJ bude v tomto čase prerušená. Prajeme všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a pokoja v kruhu najbližších.

 • Školského kola súťaže v prednese slovenskej povesti sa zúčastnili žiaci 2. - 4. roč. Pochvalné uznanie za prednes si odniesli žiaci 2. roč. Martin Fúra, Vladimír Kubačka a Nela Buvalová.

 • V stredu 13.12. 2017 sa žiaci ZŠ a predškoláci z MŠ zúčastnili divadelného predstavenia v Žiline. Bábkové predstavenie Z rozprávky do rozprávky potešilo všetkých zúčastnených.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Stankovany
  Stankovany 330
  034 92
 • 044/4376290

Fotogaléria