Voľné pracovné miesta

Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Stankovany
  Stankovany 330
  034 92
 • 044/4376290

Navigácia

Sobota 18. 8. 2018

Štatistika

Počet návštev: 327262
 • Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Obecný úrad v Stankovanoch hradí všetky základné učebné pomôcky pre prvákov (písacie potreby – pero, ceruzky, pravítka, gumu, lepidlo, potreby na výtvarnú výchovu, zošity, vrecko na papuče, časopis ...). V preplatených pomôckach nie sú zahrnuté obaly na učebnice a zošity, peračník, dosky na zošity, aktovka, prezuvky, úbor na telocvik. Tieto potreby si rodičia môžu kúpiť na základe vlastného výberu aj prostredníctvom nákupných poukážok, ktoré prvákom hradí Obec.

 • Informácia pre rodičov MŠ

  V dňoch od 2. do 13. júla 2018 pokračuje činnosť MŠ. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o MŠ aj v čase od 27. do 31. augusta 2018, aby zaplatili školné – 6 € do 13.7.

  Rekonštrukcia v škole

  Počas letných prázdnin sa budú na budove školy vymieňať okná, uskutoční sa rekonštrukcia oporného múrika pri ŠJ a tiež plánujeme vymaľovať priestory školskej jedálne. Prosíme šikovných rodičov, aby nám prišli pri prácach pomôcť. Termíny brigád oznámime včas formou obecného rozhlasu a našej webovej stránky. Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci všetky naplánované aktivity včas dokončíme a posledný augustový týždeň budeme môcť otvoriť MŠ.

 • Výmena 22 okien na budove ZŠ s MŠ Stankovany.

  Vyzva_ZSsMS_Stankovany2.docx

  Opis.docx​​​​​​​

 • Informácie o voľnom pracovnom mieste nájdete v prílohe.

  Vol._prac._miesto_-Ucitelka_MS-zastupkyna.docx​​​​​​​

 • Milé mamičky, staré mamy srdečne Vás pozývame 20. mája 2018 o 14,00 hod. do Kultúrneho domu v Stankovanoch na slávnostný program, ktorý sme pre Vás pripravili pri príležitosti Dňa matiek.

 • - Žiaci ZŠ sa zúčastnili DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA v anglickom jazyku v Ružomberku a prezreli si expozície v LIPTOVSKOM MÚZEU s odbornou prednáškou.

  - Štvrtácii sa zúčastnili vzdelávacej a PREVENTÍVNEJ AKCIE POLICAJNÉHO ZBORU v Ružomberku .

  - Žiaci ZŠ sa priebežne zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží. Lucia Okálová v súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ postúpila do celoslovenského kola. Gratulujeme.

  - 22.3. sa v ZŠ konali environmentálne aktivity k SVETOVÉMU DŇU VODY.

  - V rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA vykonali žiaci monitoring nebezpečného odpadu v uliciach obce a vyčistili areál školy.

 • MATERSKÁ ŠKOLA NAĎALEJ UZAVRETÁ

  Oznamujeme rodičom detí MŠ, že na podnet detskej lekárky MUDr. Martinkovej bude až do piatku 16. marca prevádzka MŠ naďalej prerušená. Nástup do MŠ bude 19. marca 2018.

 • Vo štvrtok, 8. marca 2018, sa žiačky 4. A triedy zúčastnili preventívnej aktivity OO PZ Ružomberok, kde sa v spoločnosti odborníkov – policajtov, učili predchádzať negatívnym javom – alkoholizmu, fajčeniu, drogám i prevencii kriminality.

 • Vážení rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ s MŠ Stankovany sa obracia na Vás so žiadosťou o poukázanie 2% z odvedených daní na účet občianskeho združenia Stankovanček. Aby sme mohli podporovať rozvoj a modernizáciu školy, potrebujeme k tomu finančné prostriedky. Preto každá podpora od Vás, vážení rodičia, i od Vašich známych, predstavuje pre Vášho syna či dcéru priamo či nepriamo zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Finančná suma, ktorá predstavuje 2% z Vašich daní môže vyústiť do väčšej sumy, ktorú možno využiť na nové učebné pomôcky a vzdelávacie aktivity žiakov našej školy. Viac informácií môžete získať na riaditeľstve ZŠ s MŠ – tel. 044/4376290.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Stankovany oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 sa uskutoční od 07. do 11. mája 2018 v čase od 7.30 do 15.30 hod.

  Na zápis je potrebné priniesť:

  vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

  Tlačivo je k dispozícii v MŠ, alebo si ho môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

  Ziadost_o_prijatie_do_MS.docx

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Stankovany
  Stankovany 330
  034 92
 • 044/4376290

Fotogaléria