Navigácia

Rozvrh hodín ZŠ s MŠ Stankovany

 

Skratky predmetov
   
MAT Matematika
SJL Slovenský jazyk a literatúra
PDA Prírodoveda
VLA Vlastiveda
ANJ Anglický jazyk
NBK Náboženská výchova - katolícka
IFV Informatická výchova
TEV Telesná výchova
VYV Výtvarná výchova
PVC Pracovné vyučovanie
PRV Prvouka
HUV Hudobná výchova

TSV Telesná a športová výchova

REG Regionálne dejiny

ČIG Čitateľská gramotnosť

SPV Spoločenská výchova

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Stankovany
    Stankovany 330
    034 92
  • 044/4376290

Fotogaléria